Kontakt

Warter Fuels S.A.

ul. Chemików 5, 09-411 Płock

Księgowość +48 24 365 28 34

Dział sprzedaży +48 24 362 50 90

info@warter.shop

Podatek akcyzowy nr: PL44200087209

Skład akcyzowy nr: PL44200088346

Siedziba: ul. Koralowa 60, 02-967 Warszawa NIP: 774-000-14-31; REGON: 141138730; KRS: 0000287699; Rejestr: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Kapitał zakładowy 11.080.000,00 PLN wpłacony w całości.