Paliwa i produkty lotnicze

BOGATA TRADYCJA POPARTA WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM

WARTER fuels wywodzi się bezpośrednio z zakładu OBR – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego. Ośrodek został założony w 1972 roku.
Od 2000 roku zajmuje się produkcją wysoce zaawansowanych benzyn lotniczych i dodatków paliwowych. Obecnie pod marką WARTER Fuels dostarcza wysokiej jakości benzyny do klientów z całego świata.

Więcej o produktach Warter Aviation: www.warteraviation.com